פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Technical Support

All technical questions, including resellers and dedicated server holders

 Accounts and Billing

For all account- and billing-related inquiries

 Sales

Sales-related inquiries